Asociaţia OPEN

Despre noi

Descrierea organizației

Organizaţia pentru Promovarea Educaţională a Nevăzătorilor (OPEN) este o asociaţie nonguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică, autonomă, cu caracter social-cultural, educaţional, sportiv şi umanitar, de interes general.

S-a înfiinţat în anul 2008 şi are sediul social în localitatea Călimăneşti - jud. Vâlcea (str. Tudor Vladimirescu, nr. 33). Conform Actului Constitutiv şi Statutului, scopurile OPEN, care se realizează în folosul membrilor săi, al nevăzătorilor români în general şi al societăţii, sunt următoarele: integrativ, educaţional, de reglementare, economic şi de promovare.

OPEN este prima asociaţie din România care îşi centrează activitatea pe sprijinirea persoanelor cu deficienţă vizuală ce aspiră la devenirea prin educaţie şi cultură. Întemeietorii OPEN, tineri nevăzători cu studii superioare, consideră că, în contextul socio-economic actual, există oportunităţi diverse şi importante, dar prea puţin valorificate, pentru eliminarea barierelor discriminatorii pe criterii de handicap, pentru o integrare superioară a deficienţilor de vedere în societate şi pentru manifestarea plenară a potenţialului intelectual al acestora.

De aceea, principalele obiective ale OPEN au vizat trei arii majore de interes: atragerea de fonduri, prin proiecte relevante sub aspectul nevoilor reale ale comunităţii deficienţilor de vedere, dezvoltarea iniţiativelor de voluntariat şi mediatizarea performanţelor intelectuale şi sportive ale nevăzătorilor români si 3 directii de actiune: promovarea sportului minţii, ŞAH-ul, în rândul copiilor nevăzători şi intenţia de a introduce acest şah ca obiect de studiu obligatoriu, cel puţin în şcolile pentru deficienţi de vedere; pregătirea copiilor nevăzători sau parţial nevăzători în lucrul cu calculatorul, asistaţi de softuri specializate pentru acest domeniu; socializarea copiilor din şcolile de nevăzători, să se cunoască între ei şi să lege prietenii, să înveţe să colaboreze şi să se prezinte în faţă semenilor lor fără astfel de probleme ca egali şi nu ca nişte oameni demni de milă.

Prin toate acestea, se încearcă pe de o parte o structurare a comunităţii deficienţilor de vedere în jurul reperelor de valoare şi reuşită, iar, pe de altă parte, o schimbare de mentalitate a percepţiei publicului larg. Numitorul comun al demersurilor integrative întreprinse îl reprezintă informarea, făcută fie sistematic, prin campanii legate de subiecte specifice, fie conjunctural şi recurent, prin valorificarea de evenimente sau de succese individuale.

Grupul-ţintă spre care se îndreaptă cu precădere OPEN, prin chiar natura obiectivelor sale, îl constituie tinerii - elevi, studenţi, absolvenţi de facultate. Iar proiectele iniţiate de OPEN ilustrează din plin această perspectivă. Astfel, dincolo de numeroasele acţiuni de voluntariat ale membrilor OPEN şi ale susţinătorilor, se disting în portofoliul de activităţi patru proiecte inedite, semnificative atât sub aspectul conţinutului, cât şi al beneficiului oferit, finanţate de Fundaţia Dinu Patriciu: „Computerul pe înţelesul copiilor nevăzători - etapa I şi etapa a II-a, Saptamana sahista si „De la egal la egal, Trofeul Cozia” .

Langa membrii fondatori Dacian PRIBEANU (preşedinte); Ştefan Cristian HALUS (secretar); Mihai DIMA (membru) ni s-au alăturat ulterior Vasile ȘULUMETE; Marin EANA; Profira EANA; Gabriel DRĂGHICI.

Asociatia isi desfasoara activitatea atat la sediul social din Calimanesti, cat si in Bucuresti, strada Vatra Luminoasa 108, unde dispune de un spatiu adecvat desfasurarii activitatilor de management ale proiectului: mobilier; calculatoare, imprimanta, fax, conexiune internet, facilitari de comunicare online si prin telefonie fixa si mobile, etc.

Venituri OPEN

  • 16366 lei – 2009;
  • 980 lei – 2010;
  • 10371 lei – 2011